Witamy na stronie Laboratorium Wzorcującego Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe

Laboratorium  wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie akredytowanym:W celu zapewnienia najwyższych standardów wzorcowań laboratorium objęte jest systemem jakości zgodnym z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz uzyskało Akredytację wydaną przez Polskie Centrum Akredytacyjne, którą potwierdza certyfikat Nr AP 118
Szczegółowe informacje o akredytacji i jej zakresie  można znaleźć na stronie PCA

 

 

 

 

Zmieniony: Piątek, 25 Maj 2018 06:04